Align 2019 Growth Summit -huippukokouksen kohokohdat

Kasvu – ja ajattelutavan muutos
”Huominen kuuluu niille, jotka kuulevat sen tulevan” - David Bowie

Potilaiden odotusten muuttuminen ja teknologian kehitys, jotka mullistavat esteettisen ja kokonaisvaltaisen hoidon suunnan, ovat uudistaneet hammaslääketieteen maailman. Tämän uuden aikakauden hyväksyminen on ratkaiseva edistysaskel hammasklinikoille, joiden asiakkaiden käsityksiin sosiaalinen media, tosi-TV ja muut vertaisvaikutuksen muodot ovat voimakkaasti vaikuttaneet. Kyse on siitä, että uskaltaa olla ”rohkea” ja astuu kenties tuntemattomaan voidakseen tehdä isoja parannuksia tässä ”uudessa maailmassa”, jotta voi kutsua itseään edelläkävijäksi ja saa liiketoimintansa kasvuun.

On tärkeää etsiä huipputason innoitusta sekä hammaslääketieteen sisä- että ulkopuolelta. Tämä auttaa hammaslääkäreitä haastamaan vallitsevat käsityksetja navigoimaan tässä mullistavan teknologian ja ylenpalttisen kuluttajaviestinnän täyttämässä maailmassa, josta ei välttämättä ole suoraa kokemusta.   

Vuoden 2019 Align Technologyn Growth Summit -kokouksessa Berliinissä Ken Hughes, johtava kuluttaja- ja shoppailukäyttäytymisen tutkija ja playologi, ilmaisi selvästi, että ajattelu on ulotettava vallitsevien normien ulkopuolelle, ja korosti, että hammasklinikoiden pitäisi olla vaikuttavia, mutta vasta se, ovatko vastaanotot tunnettuja vaikuttavuudestaan, jakaa ne ”voittajiin tai uhreihin”.

Hughes oli yksi monista huippukokouksen puhujista, jotka opettivat osallistujille, että aitous ja tarinankerronta ovat keskeisiä silloin, kun halutaan luoda yhteys kuluttajiin. Lontoossa työskentelevä, palkittu hammaslääkäri Rhona Eskander, joka kertoi, että hänen työnsä on nyt 90 prosenttisesti Invisalign-hoitoa, näytti esimerkkejä siitä, miten SmileViewin avulla hän pystyy tuottamaan vaikuttavia selfieitä, joista välittyvät onnistuneiden hoitotulosten aikaansaamat reaktiot potilailla. ”He vakuuttuvat minuuteissa”, hän sanoi.

Kasvukokouksessa puhui myös Barack Obaman vuosien 2008 ja 2012 voittoisien presidentinvaalikampanjoiden jäsen Julius van de Laar. Liiketoiminnan harjoittajien tulisi kysyä, hän sanoi: ”Miksi minä? Miksi nyt?” ”Aivan sama mitä teet, ilman aitoutta mikään ei toimi”, hän yllytti.

Eri Euroopan maiden pääpuhujat esittivät huippukokouksessa tapaustutkimuksia ja esimerkkejä voittoisista strategioista ja aidoista viesteistä, jotka saavat yleisön liikkeelle. Edustajat oppivat käytännön ratkaisuja, kuten luomaan 30 sekunnin pituisen tarinakaaren, joka vangitsee kuluttajien mielikuvituksen digitaalisilla alustoilla.

Vaikka mullistavat digitaaliset teknologiat merkitsevät kulttuurista muutosta viestinnän suunnittelussa ja levittämisessä, jos vastaanotot haluavat saavuttaa kasvua, hammaslääkäreiden tarve ottaa haltuun kaikki teknologian edut ja tehdä vastaanotoista aidosti digitaalisia oli huippukokouksen keskeinen teema. Kasvukokouksen työryhmäistunnot tarjosivat osallistujille sen tuen ja rohkaisun, jota he tarvitsivat ottaakseen käyttöön iTero-skannerin, SmileViewin ja ClinCheckin täydet ominaisuudet ja luodakseen niiden avulla sujuvan digitaalisen hammasklinikan.

Tohtori Bertalan Meskó, vaikutusvaltainen asiantuntija keskustelussa, jossa pohditaan keinoja mullistavien lääketieteellisten teknologioiden omaksumiseen, selitti, että vaikka teknologian kehitys tarjoaa kipeästi kaivattuja työkaluja edistysaskelten ottamiseen, tärkeintä on kuitenkin se, miten hammaslääkärit suhtautuvat muutokseen. ”Me [hammaslääkärit] olemme pullonkaula. Teknologia kehittyy kovaa vauhtia, mutta eniten merkitystä on sillä, miten suhtaudumme asiaan”, hän sanoi.

Align Technology vahvisti uudelleen tavoitteensa työskennellä hammaslääkäreiden kanssa, jotta kasvu tässä ”uudessa maailmassa” on mahdollista, ja tuottaa jatkuvia uudistuksia, jotta ammattiala voi jatkaa potilaskokemuksen parantamista ja kehittyä pysyäkseen muuttuvien markkinavoimien perässä.

Kehittyminen keskellä tätä mullistavien teknologioiden aikakautta on suurin haaste, jonka hammashoitoala on koskaan kohdannut. Sosiaalinen media, tosi-tv ja niihin liittyvät vertaiskeskustelut ovat lisänneet ”täydellisen” hymyn kysyntää. Lisäksi tutkimuksissa on osoitettu yhä uudelleen sen kauaskantoiset myönteiset vaikutukset henkilön uskomusjärjestelmään ja elämänlaatuun muilla keskeisillä alueilla.

Se on ennennäkemätön kehotus ryhtyä toimeen. Hammaslääkäreille kysymys on siitä, miten kehittyä ja muuttaa vastaanotto digitaaliseksi kokonaisuudeksi ja luoda brändille identiteetti, joka tavoittaa asiakkaat optimaalisten alustojen kautta, ja miten he voivat henkilökohtaisissa vuorovaikutustilanteissa määritellä ja jakaa innostustaan.

Oletko valmis muuttamaan vastaanottosi ja potilaskokemuksesi?  


Liity meihin